send link to app

English - Speak and Learn Pro


4.6 ( 626 ratings )
Games Onderwijs Educatief Woorden
Developer: 321Speak
1.99 USD

Taalcursus Engels

Leer Engels vandaag! Leer te communiceren met de meest gebruikte Engelse woorden en zinnen, gesproken door lokale mensen en geassocieerd met mooie, herkenbare fotos. Deze app is een leuk spel die je op een interactieve wijze "Rosetta Stone" Engels aanleert op dezelfde wijze je je eerste taal hebt geleerd.

Deze app, prijsgenomineerd, is ontworpen door een team van professionele leraren Engels. Het is ideaal voor mensen die snel hun Engels willen bijschroeven voor reizen, zaken of gewoon om je Engels op te frissen.

De stemmen van de verschillende Engelstalige sprekers brengen meer dan 1000 van de meestgebruikte woorden en zinnen tot leven. We bouwen een simpele woordenschat op naar handige complexe zinnen, om zo de taalstructuur te leren.

Meer dan 35 onderwerpen Engels o.a.:

Taalcursus Engels - Vliegreizen
Taalcursus Engels - Reizen
Taalcursus Engels - Plaatsen
Taalcursus Engels - De weg vragen
Taalcursus Engels - Geld en Winkelen
Taalcursus Engels ñ Eten en op Restaurant gaan
Taalcursus Engels - Kleuren en Cijfers
Taalcursus Engels - Hotel
Taalcursus Engels - Familie en Vrienden
Ö en vele andere veel voorkomende woorden en zinnen.

321Speak Software verbetert andere interactieve programmas, zoals Rosetta Stone, door vertalingen te geven in jouw moedertaal en zo bij te dragen tot het leerproces. De App geeft ook de mogelijkheid om geschreven tekst en gesproken woord uit en in te schakelen zodat je jouw leerervaring zelf kan aanpassen.

Vergeleken met:
Rosetta Stone: $379,99 of Pimsleur (alleen audio): $230,02

Dank in het bijzonder aan onze leraren Engels:
ESL Expert ñ Kay Lowe ñ Master Pedagogie
Cory Wendling - Master Pedagogie
Jess Steinitz - Master Pedagogie

English Translation:
Learn English today! Learn to communicate the most used English words and phrases through the voices of native speakers associated with beautiful, memorable, images. This app is a fun immersion style ("Rosetta Stone") game that teaches English in the same way you learned your first language.

This award-nominated app was designed by a team of professional English language educators. It is ideal for anyone looking to quickly build English language ability for travel, business, or to refresh your English skills.
The voices of multiple native English speakers bring over 1000 of the most used words and phrases to life. We build from simple vocabulary, into useful complex phrases, teaching language structure along the way.

Over 35+ English Topics such as:
English Course - Airport Travel
English Course - Travel
English Course - Places
English Course - Directions
English Course - Money and Shopping
English Course - Eating and Dining
English Course - Colors and Numbers
English Course - Hotel
English Course - Family and Friends
...and many more most used words and phrases.

321Speak software improves upon other immersion programs, like Rosetta Stone, by providing translations in your native language to supplement learning. The app also provides the ability to turn on/off written text and spoken words so you can customize your learning experience.

Compare with:
Rosetta Stone: $379.99 or Pimsleur (audio only): $230.02
Special thanks to our English language educators:
ESL Expert - Kay Lowe - M.S. Education
Cory Wendling - M.S. Education
Jess Steinitz- M.S.